Utmaningar 2015

10-20-30

Årtionden
2010: 10

Män/kvinnor
4/6

Länder

Afrika

Asien

Europa
Frankrike: 1
Norge: 2
Storbritannien: 3
Sverige: 3

Nordamerika
USA: 1

Oceanien

Sydamerika